• SVÄTÁ KATARÍNA SIENSKÁ

    dokument z cyklu Poznačení Bohom

    Pi
    20:30

Katarína Sienská, dominikánka, ktorá sa zasvätila pomoci tým najbiednejším. Mystička, bojujúca za jednotu Cirkvi, ktorá písala listy pápežom a panovníkom svojej doby. Rehoľníčka, búrajúca predsudky o postavení žien v stredovekom kresťanstve. Taliansky dokumentárny film odpovedá na otázku, kto bola táto svätá žena a ako sa stala jednou z najvýznamnejších postáv 14. storočia.

Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri