• POZNAČENÍ BOHOM:

    Svätý Pio z Pietrelciny

    dokument

    Pi
    20:30

Páter Pio z Pietrelciny. Rehoľník, kňaz a mystik, ktorý už od detstva zvádzal boj s diablom a na svojom tele nosil dlhých 50 rokov rokov znamenia Pána. Dokument nám približuje život tohto obľúbeného talianskeho svätca, cez ktorého Boh za jeho života i po smrti vykonal množstvo zázrakov a ku ktorému sa utiekajú veriaci z celého sveta.

Späť