• NA TÓNOCH VĎAČNOSTI

    Nová hudobná relácia s možnosťou blahoprianí

    Ne
    16:05

Ďalšia časť novej relácie s možnosťou blahopriania, poďakovanie či vyrozprávania životného príbehu.

Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri