• Filmový večer

    ABRAHÁM (2/2)

    Príbeh starozákonného patriarchu pokračuje.

    So
    20:25

Film rozpráva o živote starozákonného patriarchu Abraháma a je tematicky spätý nielen so zrodom náboženstiev, ale aj s postupným zjednocovaním a formovaním palestínskych kmeňov v jeden národ izraelský.

V premiére So 20:25 h, v repríze Ne 16:35 h.

Späť