• vKontexte

    Aké hodnoty budujú Európu?

    s Mons. Mariánom Gavendom

    Ut
    20:25

Etika a náboženstvo - nedávno diskutovaná téma, ktorú si chceme dať do širšieho kontextu aj v rámci právneho systému. No zároveň riešiť dilemu, či etika môže nahradiť náboženstvo. A aký je osobitný prínos náboženstva?

Späť