Aktuálne

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Priamy prenos z našej televíznej kaplnky; So 16:00 h

Káže don Jozef Luscoň SDB.

24.07.2020 18:07
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri