Aktuálne

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍNe 11:00 5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Priamy prenos svätej omše

Priamy prenos svätej omše z farského kostola sv. Jána Krstiteľa v Palvociach nad Uhom.

09.02.2019 16:02
Späť

Program na dnes

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri