Aktuálne

AKATIST Z NSM P18AKATIST Z NSM P18

Záznam z Národného stretnutia P18; So 14:00 h

Záznam z Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove. Modlitbu vedie vladyka Milan Chautur, košický eparcha.

13.09.2019 18:09
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri