Aktuálne

APOKALYPTICKÉ VAROVANIAAPOKALYPTICKÉ VAROVANIA

vKontexte s o. Jurajom Vittekom; Str 14:00 h

O údajných zjaveniach tzv. írskej vizionárky, ale aj o Synode o rodine s o Jurajom Vittekom.

01.10.2019 17:10
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri