Aktuálne

BÁSNIK JÁN FRÁTRIK, ALEBO O POTREBÁCH A POTREBE UMENIABÁSNIK JÁN FRÁTRIK, ALEBO O POTREBÁCH A POTREBE UMENIA

V Samárii pri studni s Pavlom Prikrylom; Po 20:30 h

Slovenský básnik Ján Frátrik svojou tvorbou potvrdil to, čo mnohí pred ním - regionalizmus, provincionalizmus či kozmopolitizmus sú výslednicami kultúrnych pomerov, nie potrieb umenia. O Jánovi Frátrikovi a o potrebách a potrebe umenia sa budeme rozprávať s našimi hosťami v diskusnej relácii V Samárii pri studni.

Hostia:

  • prof. Mária Bátorová, členka Učenej spoločnosti Slovenska
  • Katarína Šušoliaková, Krajská knižnica v Žiline
  • doc. Július Lomenčík, Univerzita Mateja Bela
30.09.2019 09:09
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri