Aktuálne

CENTRUM NA OCHRANU MALOLETÝCH (COM)CENTRUM NA OCHRANU MALOLETÝCH (COM)

Doma je doma s Palim Dankom; Štv 17:30 h

Cirkev myslí ochranu maloletých a boj proti ich zneužívaniu vážne. Pali Danko sa bude rozprávať s riaditeľom COM, Andrejom Kačmárom.

Pozn. viac o COM si môžete prečítať tu.

05.06.2019 19:06
Späť

Program na dnes

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri