Aktuálne

DEDIČSTVO OTCOV: KATARÍNKA IIDEDIČSTVO OTCOV: KATARÍNKA II

Dokument o kláštore sv. Kataríny a projekte Katarínka; So 17:00 h

Z Kláštora sv. Kataríny sa zachovali aj písomnosti, napr. Matrika pásikárov, noty pátra Wofganga, ale i časť mobiliáru kostola. Katarínka skrýva mnohé ďalšie tajomstvá, ktoré ešte len čakajú na svoje odhalenie...

09.08.2019 18:08
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri