Aktuálne

DELENIE SVETA NA KONZERVATÍVCOV A PROGRESÍVCOV  DELENIE SVETA NA KONZERVATÍVCOV A PROGRESÍVCOV

vKontexte s o. J. Vittekom; Str 14:00 h

Celý moderný svet sa sám rozdelil na konzervatívcov a progresívcov. V ďalšej relácii načrtneme osídla tejto terminológie, pretože spomínané pomenovania sú zaťažené ideológiami, ktoré sú veľmi vzdialené od kresťanského vnímania sveta.

10.09.2019 18:09
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri