Aktuálne

DUCHOVNÁ PORADŇA (81) MODLITBA AKO STRETNUTIE S BOHOMNe 20:30 DUCHOVNÁ PORADŇA (81) MODLITBA AKO STRETNUTIE S BOHOM

S o. Mariánom Gavendom

04.05.2019 18:05
Späť