Aktuálne

EMÓCIE, CITY - POMÁHAJÚ, ALEBO OHLUPUJÚ?EMÓCIE, CITY - POMÁHAJÚ, ALEBO OHLUPUJÚ?

vKontexte s Jurajom Vittekom; Ut 20:25 h

Emocionálne uspokojenie sa dnes dostáva stále viac do popredia. Dôsledkom toho sú mnohé omyly a zmätenosť. Aké miesto majú emócie v kresťanskom živote?

25.11.2019 20:11
Späť

Program na dnes

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri