Aktuálne

EUCHARISTICKÉ ZÁZRAKY: KATARÍNA SIENSKÁ A SV. STANISLAV KOSTKAEUCHARISTICKÉ ZÁZRAKY: KATARÍNA SIENSKÁ A SV. STANISLAV KOSTKA

s Jozefom Kováčikom; Str 16:05

Aktuálne sa venujeme vzťahu rôznych svätcov a mystikov k Eucharistii. Dnes vám ponúknem príbehy sv. Kataríny Sienskej a sv. Stanislava Kostku.

08.10.2019 16:10
Späť