Aktuálne

FUNDAMENTY (96) MODLITBA PANNY MÁRIEFUNDAMENTY (96) MODLITBA PANNY MÁRIE

S J. Zlatohlávkovou, M. Spišiakovou a M. Krošlákom; Str 20:30 h

Zastavenie sa nad Katechizmom Katolíckej cirkvi s moderátorkou Jankou Zlatohlávkovou. Hostia: Marek Krošlák a Mária Spišiaková.

Máriina modlitba

„Máriina modlitba nám bola zjavená na úsvite plnosti časov. Pred vtelením Božieho Syna a pred vyliatím Ducha Svätého jej modlitba jedinečným spôsobom spolupracuje na dobrotivom Otcovom pláne: vo chvíli zvestovania na Kristovom počatí a počas Turíc na formovaní Cirkvi, Kristovho tela. Vo viere jeho poníženej služobnice Boží dar nachádza prijatie, na ktoré Boh čakal už od začiatku čias.“ (KKC 2617)

Modlitba k Ježišovej matke

„Od súhlasu, ktorý Panna Mária dala s vierou pri zvestovaní a bez váhania zachovala pod krížom, sa jej materstvo rozširuje aj na bratov a sestry jej Syna, ktorí ešte putujú a nachádzajú sa v nebezpečenstvách a ťažkostiach. Ježiš, jediný Prostredník, je cesta našej modlitby; Mária, jeho a naša Matka, ho necháva úplne presvitať: ona „ukazuje cestu“ a podľa tradičnej východnej i západnej ikonografie je jej znakom.“ (KKC 2674)

06.08.2019 21:08
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri