Aktuálne

HOLOKAUST V ŽIVOTE DETÍHOLOKAUST V ŽIVOTE DETÍ

Kulrmenie s o. Jozefom Kováčikom; Pia 17:00 h

Bolestnou kapitolou v dejinách ľudstva je holokaust. Pomerne veľký priestor jej venuje aj filmová tvorba. V novom vydaní Kulmenia vám predstavíme dva filmy, ktoré znázorňujú túto tému osobitným spôsobom. Venujú sa totiž tejto strašnej téme z pohľadu detí.

06.02.2020 18:02
Späť