Aktuálne

HRUŠKY A JABLKÁHRUŠKY A JABLKÁ

z cyklu Vzťahy; Pia 16:25

Nemiešajte hrušky s jablkami! Toto sme počúvali v detstve veľmi často... Pozývame vás do matematickej ríše množín, podmnožín a nadmnožín, aby sme pomocou nich aspoň trošku objasnili dejiny spásy...

03.10.2019 17:10
Späť