Aktuálne

JE NEBO LEN PRE VERIACICH?JE NEBO LEN PRE VERIACICH?

Z cyklu Prečo, Otče? s Vladimírom Thurzom; So 19:00 h

Mnohí ľudia pri rozhovore o nebi a večnosti argumentujú tým, že na to, aby sa niekto dostal do neba, nemusí byť kresťan, nemusí chodiť do kostola, dodržiavať 10 Božích prikázaní, atď... Veď stačí iba žiť dobrý život, nerobiť nikomu zle.

Ako to vlastne je? Čo sa stane s neveriacimi po ich smrti? Môže sa aj neveriaci človek dostať do neba?

24.07.2020 20:07
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri