Aktuálne

JEŽIŠ NA PLÁTNEJEŽIŠ NA PLÁTNE

Z cyklu Kulmenie s o. Jozefom Kováčikom; Pia 17:00 h

V minulom vydaní Kulmenia sme si priblížili zaujímavú štúdiu W. Barnesa Tatuma Ježiš vo filme. Dnes by sme sa radi pozreli na niektoré konkrétne filmové diela venované práve osobe Ježiša Krista. Vitajte v Kulmení, priatelia!

12.09.2019 18:09
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri