Aktuálne

KRÍŽOVÁ CESTA - LURDYKRÍŽOVÁ CESTA - LURDY

S meditáciami pátra Jozefa Porubčana SJ; Pia 16:25 h

Krížová cesta s meditáciami pátra Jozefa Porubčana SJ na tému - Ver mi a poď.

26.03.2020 18:03
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri