Aktuálne

KRÍŽOVÉ V - CESTY VIERY (1/4)KRÍŽOVÉ V - CESTY VIERY (1/4)

Prvá časť z cyklu historických polohraných dokumentov; Str 16:30 h

Štvordielna dokudráma, nakrúcaná v 7 krajinách s renomovanými svetovými historikmi, objasňuje skutočné príčiny a motivácie stáročného križiackeho hnutia. Nepokrýva len obdobie výprav do Svätej zeme, ale aj boj za oslobodenie Pyrenejského polostrova spod moslimskej nadvlády, ako aj obranu Európy pred expanziou Osmanskej ríše. Osvietenstvo, komunizmus či mediálna manipulácia spôsobili, že moderný človek má ku krížovým výpravám rezervovaný, až negatívny postoj. Pritom bez nepredstaviteľných obetí mnohých križiakov by Európa a pravdepodobne ani Amerika vôbec nevyzerali tak, ako vyzerajú dnes.

Prvá časť – Cesty viery

Aké boli príčiny a motivácie prvej krížovej výpravy, ktorú pôvodne nazývali ozbrojenou púťou?
Putovanie na sväté miesta malo v náboženskom živote kresťanov veľký význam počas celých dejín kresťanstva. Od čias Krista sa najvýznamnejšie pútnické miesta nachádzajú vo Svätej zemi, predovšetkým v Jeruzaleme. Len necelých 100 rokov od smrti proroka Mohameda si moslimovia podmanili dve tretiny vtedajšieho kresťanského sveta, vrátane severnej Afriky a Španielska. Dokonca útočili na Francúzsko. Nakoniec sa kresťania rozhodli brániť a pápež Urban II. vyhlasuje krížovú výpravu, ktorej cieľom je pomoc byzantskému cisárovi a zabezpečenie slobodného pohybu pútnikov vo Svätej zemi. Úspech prvej krížovej výpravy historikov udivuje dodnes.

30.06.2020 17:06
Späť