Aktuálne

KROKY VIERY - ENERGICKÁ SILA EUCHARISTIEKROKY VIERY - ENERGICKÁ SILA EUCHARISTIE

Televízne duchovné cvičenia s Mons. Stanislavom Stolárikom; Str 19:30 h

V čase, keď nemôžeme sláviť Eucharistiu v našich chrámoch, vás pozývame na spoločné kráčanie vo viere a zamýšľanie sa nad najväčším Pokladom, ktorý každý chrám ukrýva. Sprievodcom televíznymi duchovnými cvičeniami "Kroky viery" o Eucharistii a slávení svätej omše bude rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik.

Pondelok - Kamene „kričia“ alebo pozývajú?

Kostoly – nemí svedkovia slávenia bohoslužieb, v ktorých sa sprítomňuje živý a opravdivý Kristus v Eucharistii, sú opravdivým Božím domom uprostred Božieho ľudu, t.j. nás všetkých. Vždy ide o eucharistický zázrak. Mnohé kostoly už stratili svoj pôvodný účel, zívajú prázdnotou, spustli, rozpadli sa alebo, nezostala po nich ani stopa...

Utorok - Chrám má byť naplnený Božou slávou

Slávenie sv. omše v Božom chráme spája nebo so zemou, sprítomňuje Kristovu obetu na kríži, pripravuje „liek nesmrteľnosti a protiliek smrti“ (sv. Ignác Antiochijský) – Chlieb života a Pánovu Krv pre Boží ľud. Na tomto slávení je prítomná Panna Mária i všetci nebešťania spolu s dušami z očistca. Ani my, pokrstení a pobirmovaní ... členovia putujúcej Cirkvi, by sme tam nemali chýbať.

Streda - Energetická sila Eucharistie

V ére väčšieho spoznávania a rozlišovania bio - a kalorických potravín, upriamujeme pozornosť na neprekonateľnú, energetickú silu Eucharistie. Poznáme eucharistické zázraky, ktoré jednoznačne potvrdzujú znaky ľudského tela a krvi. Eucharistia vo výnimočných prípadoch nahrádza obvyklý ľudský pokrm, ba dokáže byť nadradená prírodným živlom a ich utíšiť.

Štvrtok - Panna Mária - Eucharistická žena

Hoci svätá omša je nekrvavou kalvárskou obetou, Panna Mária, ktorá stála pod krížom, je už vždy prítomná tam, kde sa táto obeta slávi. Dejiny dosvedčili, že tam kde bola pravá a zdravá mariánska úcta, tam bol vždy hlboký a opravdivý vzťah k Eucharistii.

17.03.2020 21:03
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri