Aktuálne

LITÁNIE K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMULITÁNIE K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

záznam; Pia 14:40 a 19:05

Záznam modlitby z Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule. Spieva Schola Cantorum Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.

10.10.2019 16:10
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri