Aktuálne

MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC - OKTÓBERMIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC - OKTÓBER

V Samárii pri studni s Radovanom Pavlíkom; Po 20:30 h

V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí. Pápež František pripomína výzvu Benedikta XV. spred sto rokov, ktorá nestráca na aktuálnosti ani dnes, že Cirkev a jej misie potrebujú mužov a ženy, ktorí „vynikajú horlivosťou a svätosťou“. Viera je posilnená, keď je daná iným.
Ide aj o celkovú podporu misijného úsilia Cirkvi v duchu dokumentu pápeža Františka Radosť evanjelia. Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení.
 
Hostia:
  • Ivan Kňaze, národný riaditeľ Pápežských misijných diel
  • Martina Grochálová
  • Štefan Kormančík, kňaz, misionár
09.09.2019 08:09
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri