Aktuálne

MOJA MISIA MAGAZÍN - PÁPEŽOV SAKRISTIÁNMOJA MISIA MAGAZÍN - PÁPEŽOV SAKRISTIÁN

Moderuje sr. Hermana Matláková SMVS; Pia 17:30 h

Dokumentárny film Pápežský sakristián o Pavlovi Benedikovi OSA a rozprávanie sr. Hermany s jeho spolubratom - augustiniánom Jurajom Pigulom OSA je obsahom 60. vydania relácie Moja misia magazín.

01.11.2019 08:11
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri