Aktuálne

NA TÓNOCH VĎAČNOSTI (8)NA TÓNOCH VĎAČNOSTI (8)

hudobná relácia s o. Mariánom Bérom; Ne 16:05 h

Blahoželáme, spomíname a ďakujeme.

12.09.2020 18:09
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri