Aktuálne

NEVÝSLOVNÉ TAJOMSTVO BOHA NEVÝSLOVNÉ TAJOMSTVO BOHA

Z cyklu Katolicizmus s Mons. Róbertom Barronom; Str 20:30 h

Róbert Barron, biskup z Los Angeles, odkrýva hĺbku katolíckej viery, jej krásu, históriu, bohatstvo, dobrotu a pravdivosť. Navštevuje 50 lokácií v 15 krajinách a poukazuje na duchovné a umelecké poklady, ktoré katolicizmus ukrýva. V dnešnej časti sa zamýšľa nad problémom - kto je a kto nie je Boh?

01.10.2019 21:10
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri