Aktuálne

O LEKTOROCH A ŽALMISTOCHO LEKTOROCH A ŽALMISTOCH

Doma je doma s Alžbetou Živčákovou; Štv 17:30 h

Katolícke biblické dielo na Slovensku pravidelne organizuje kurzy pre lektorov a žalmistov.Sú zamerané na poznanie dejín lekcionárov, porozumenie čítaného textu a na odbornú stránku prednesu liturgického textu. Viac o týchto kurzoch nám porozpráva biblista a dekan farnosti Kežmarok prof. František Trstenský a o svoje skúsenosti so službou lektora a žalmistu sa s nami podelia jeho farníci.

Hostia:

  • prof. František Trstenský - biblista, farár a dekan v Kežmarku
  • Pavol Heldák - žalmista, otec rodiny
  • Jana Víznerová - lektorka (vedúca lektorov), lekárka, matka rodiny
  • Michaela Kvardová - lektorka, študentka na strednej škole 
16.09.2020 21:09
Späť