Aktuálne

OPUS PÁNA HOLLANDAOPUS PÁNA HOLLANDA

Z cyklu Kulmenie s Palim Dankom; Pia 17:00 h

Nie je veľa filmov, ktoré vám po pozretí utkvejú v hlave aj na niekoľko rokov.  Opus pána Hollanda je jedným z nich. Príbeh hudobného skladateľa, ktorý nemôže komponovať a musí ísť učiť na strednú školu... Jeho opusom, jeho symfóniou sa stanú stovky študentov, pre ktorých on bol dôležitým kompasom...

13.02.2020 21:02
Späť