Aktuálne

PAMÄŤ ČLOVEKAPAMÄŤ ČLOVEKA

Doma je doma s Janou Trávníčkovou; Štv 17:30 h

"Pamätajte večne na jeho zmluvu, na sľub, ktorý dal pokoleniam tisícim", píše sa v 1. knihe kroník a podobne "Pamätajte na divy, čo učinil, na jeho znamenia a na výroky jeho úst" v 105. žalme. S dôverou sa žalmista obracia na Pána týmito slovami: "Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky, ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve, veď si, Pane, dobrotivý."Pamäť sa v dejinách spásy javí ako dôležitý prvok, židovský národ odovzdával svoju vieru ústnym podaním, a teda pamäť bola naozaj kľúčová. Ako je to s pamäťou ľudí dnes a čo robiť, aby sme ju podporili, budeme hovoriť s našimi hosťami. 

Hostia:

  • doc. Jozef Tiňo, biblista
  • Marcela Andoková, odborníčka na starokresťanskú tradíciu prvých storočí
  • PaedDr. Mária Čunderlíková, riaditeľka Centra MEMORY n.o.
  • Tomáš Straka, konateľ TV LUX
24.06.2020 22:06
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri