Aktuálne

PÁPEŽSKÁ NADÁCIA ACN - POMOC TRPIACEJ CIRKVIPi 17:30 PÁPEŽSKÁ NADÁCIA ACN - POMOC TRPIACEJ CIRKVI

Moja misia magazín s Markom Vaňušom SVD

Misia Cirkvi bytostne súvisí s ohlasovaním evanjelia, teda dobrej zvesti o Ježišovi Kristovi. Avšak aby toto ohlasovanie bolo vierohodné, potrebuje byť čitateľné v postojoch človeka. Práve v tomto sa misia dotýka každého jedného z nás. Tému nám otvorí dokumentárny film Nový domov, o živote irackých kresťanov na Slovensku. Hostkou relácie je Martina Hatková, riaditeľka národnej kancelárie ACN Slovensko.

08.02.2018 18:02
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri