Aktuálne

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCHSPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

Svätá omša s pápežom Františkom; So 16:00 h

Na Spomienku všetkých verných zosnulých bude Svätý Otec František sláviť svätú omšu v Katakombách sv. Priscily v Ríme. Sledujte túto mimoriadnu svätú omšu v sobotu popoludní.

01.11.2019 17:11
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri