Aktuálne

SPÔSOBY KOMUNIKÁCIE V SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTISPÔSOBY KOMUNIKÁCIE V SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI

V Samárii pri studni s Radovanom Pavlíkom; Po 20:30 h

Predseda KBS v lete napísal, že Cirkev na Slovensku nechce kultúrnu vojnu. Kresťania sú však znevažovaní pri prejavení kresťanského názoru v spoločnosti. O spôsoboch komunikácie na Slovensku budeme diskutovať V Samárii pri studni.

06.09.2020 21:09
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri