Aktuálne

ŠTVRTOK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍŠTVRTOK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Svätá omša z televíznej kaplnky; Štv 7:00 h

Celebruje dp. Benjamín Kosnáč.

24.06.2020 18:06
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri