Aktuálne

TRAJA KRÁLI UZRELITRAJA KRÁLI UZRELI

záznam slávnostného koncertného programu; So 14:10 h

Tematická štylizovaná kompozícia sakrálnej hudby a výtvarného umenia v podaní Slovenského speváckeho zboru ADOREMUS a komorného telesa MUCHA QUARTET.

08.01.2021 19:01
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri