Aktuálne

TÝŽDEŇ S... (9.9.2019) DUDINCETÝŽDEŇ S... (9.9.2019) DUDINCE

Týždeň s... farnosťou Dudince; Po 7:40 h

Týždeň s... farnosťou Dudince, ktorá sa od 9. septembra modlí za našu televíziu.

08.09.2019 18:09
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri