Aktuálne

TÝŽDEŇ S... (27.7.2020) LIPTOVSKÝ TRNOVECTÝŽDEŇ S... (27.7.2020) LIPTOVSKÝ TRNOVEC

Týždeň s... farnosťou Liptovský Trnovec

Týždeň s... farnosťou Liptovský Trnovec, ktorej veriaci sa v týždni od 27.7.2020 modlia za našu televíziu.

26.07.2020 11:07
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri