Aktuálne

TÝŽDEŇ S... FARNOSŤOU ULIČTÝŽDEŇ S... FARNOSŤOU ULIČ

Týždeň s... gréckokatolíckou farnosťou Ulič; Po 7:38 h

Týždeň s... gréckokatolíckou farnosťou Ulič, ktorá sa v týždni od 3. augusta modlí za našu televíziu.

02.08.2020 16:08
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri