Aktuálne

UTOROK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍUTOROK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sväté omše z televíznej kaplnky; Ut 7:00 h, Ut 12:00 h

Celebrujú:

  • 07:00 h - dp. Ján Buc, dp. Marián Bér, dp. Juraj Drobný
  • 12:00 h - dp. Jozef Jančovič
22.06.2020 18:06
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri