Aktuálne

UTOROK 17. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍUTOROK 17. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Svätá omša za členov Klubu priateľov TV LUX; Ut 7:00 h

Vždy v utorok slúžia televízni kňazi o 7:00 h televíznu svätú omšu za členov Klubu priateľov TV LUX -  za živých, i za tých, čo nás už predišli do večnosti.

27.07.2020 18:07
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri