Aktuálne

VEČERA U SLOVÁKA (86) 4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽAŠtv 16:00 VEČERA U SLOVÁKA (86) 4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Moderuje dp. Vladimír Slovák

Hosťom dp. Vladimíra Slováka je dp. Marián Bublinec. Spoločne sa zamýšľajú nad liturgickými čítaniami 4. veľkonočnej nedele. Texty číta Lucia Letková.

08.05.2019 18:05
Späť