Aktuálne

vKONTEXTE (145) TRANSKPLANTÁCIA ORGÁNOVUt 20:25 vKONTEXTE (145) TRANSKPLANTÁCIA ORGÁNOV

S o. Martinom Kramarom

Stovky ťažko chorých pacientov majú nádej, ktorá je však neraz veľmi vzdialená: transplantáciu orgánov, na ktorej závisí ich život. Na Slovensku aj vo svete je stále vážny nedostatok orgánov na transplantáciu. Aký je postoj Cirkvi k tejto problematike, a aké sú výzvy, ktoré tu stoja pred našou spoločnosťou?

04.02.2019 21:02
Späť

Program na dnes

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri