Aktuálne

VŠETKO JE BOŽIE RIADENIEVŠETKO JE BOŽIE RIADENIE

Z dokumentárneho cyklu Povolanie laik; Po 14:15 h

Jozef Piterka bol členom KSČ, šil reverendy kňazom aj biskupom, prežil rodinnú tragédiu a silu čerpá z rozdávania sv. prijímania. Mikrodokument o tom, ako Boh riadi naše životy, ak ho hľadáme a snažíme sa ho počuť.

10.02.2020 07:02
Späť