Aktuálne

VSTÚPIŤ DO SAMOTYVSTÚPIŤ DO SAMOTY

Doma je doma s Janou Trávníčkovou; Po 17:30 h

Naša doba je v niečom zvláštna - vďaka technike sme si bližší, ale osobne paradoxne často vzdialenejší. A ľudia trpia samotou, ktorá môže mať aj fatálne následky. Ako vstúpiť do samoty nielen našich najbližších? A čo robiť, ak samota prenasleduje nás? 

12.01.2020 21:01
Späť