Aktuálne

VZŤAHY (1) KRÁĽOVSTVO ČÍSIELVZŤAHY (1) KRÁĽOVSTVO ČÍSIEL

O hľadaní vzťahov medzi Bohom a matematikou; Pia 16:25 h

"Ty si ale číslo!" "Ale aké? Teda presnejšie, koľko?"

Môže nám geometria, aritmetika, algebra či logika osvietiť cestu k Bohu? Odpoveď budeme hľadať v relácii Vzťahy s Palim Dankom. Prvá časť našej série, v ktorej budeme hľadať vzťahy medzi Bohom a matematikou, bude celá o číslach.

05.09.2019 21:09
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri