Biblia

Biblia

Biblia

Epizódy

Episode cover

ŽALM 29 | Chválospev na Pánovo slovo

Vypočujte si nahovorené biblické žalmy.

Episode cover

ŽALM 33 | Chválospev na Pánovu prozreteľnosť

Vypočujte si nahovorené biblické žalmy.

Episode cover

BIBLIA | Nový zákon 3

Vypočujte si dramatizované čítanie zo Svätého písma.

Episode cover

BIBLIA | Nový zákon 7

Vypočujte si dramatizované čítanie zo Svätého písma.

Episode cover

ŽALM 28 | Prosba a poďakovanie

Vypočujte si nahovorené biblické žalmy.

Episode cover

BIBLIA 38 | Daniel v jame levovej

Vypočujte si dramatizované čítanie zo Svätého písma.

Episode cover

ŽALM 32 | Blažený, komu Pán odpustil neprávosť

Vypočujte si nahovorené biblické žalmy.

Episode cover

BIBLIA | Nový zákon 2

Vypočujte si dramatizované čítanie zo Svätého písma.

Episode cover

BIBLIA | Nový zákon 6

Vypočujte si dramatizované čítanie zo Svätého písma.

Episode cover

ŽALM 27 | Pán je moje svetlo a moja spása

Vypočujte si nahovorené biblické žalmy.

Episode cover

BIBLIA 37 | Daniel a Babylonský kráľ

Vypočujte si dramatizované čítanie zo Svätého písma.

Episode cover

BIBLIA | Nový zákon 10

Vypočujte si dramatizované čítanie zo Svätého písma.

Episode cover

ŽALM 31 | Pán preukázal milosrdenstvo

Vypočujte si nahovorené biblické žalmy.

Episode cover

ŽALM 36 | Hriešnikova zloba a Božia dobrota

Vypočujte si nahovorené biblické žalmy.

Episode cover

BIBLIA | Nový zákon 1

Vypočujte si dramatizované čítanie zo Svätého písma.

Episode cover

BIBLIA | Nový zákon 5

Vypočujte si dramatizované čítanie zo Svätého písma.

Episode cover

ŽALM 26 | Dôverná modlitba nevinného

Vypočujte si nahovorené biblické žalmy.

Episode cover

BIBLIA 36 | Jeremiášov plač

Vypočujte si dramatizované čítanie zo Svätého písma.

Episode cover

BIBLIA | Nový zákon 9

Vypočujte si dramatizované čítanie zo Svätého písma.

Episode cover

ŽALM 30 Poďakovanie za vyslobodenie z nebezpečenstva smrti

Vypočujte si nahovorené biblické žalmy.

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +LumentkkbsACNradiovaticanaKatolicke novinySlovo