Prednášky

Prednášky

Záznamy z inšpiratívnych katechéz a prednášok.

Epizódy

Episode cover

Sviatosť birmovania | V ŠKOLE DUCHA

Záznam z prednášky don Jozef Luscoňa na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

Sviatosť krstu | V ŠKOLE DUCHA

Záznam z prednášky don Jozef Luscoňa na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

SYNODA A JEJ MEDZIČAS | vKontexte

Synoda o synodalite teraz pokračuje obdobím medzičasu. Nastal čas reflexie a dozrievania toho, čo bolo za dva roky povedané. Jezuita Jozef B...

Episode cover

Hriech a milosť | V ŠKOLE DUCHA

Záznam z prednášky don Jozef Luscoňa na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

Ako čerpať radosť zo sviatostí | V ŠKOLE DUCHA

Záznam z prednášky don Jozef Luscoňa na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

STOPY SV. FRANTIŠKA | vKontexte

V relácii ponúkneme na základe odhaľovania omylov v myslení a konaní ľudí dneška orientáciu v hodnotách, ktoré nie sú závislé na zmenách čas...

Episode cover

Duchovný boj | V ŠKOLE DUCHA

Záznam z prednášky kňaza Jána Buca na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

Počúvanie | V ŠKOLE DUCHA

Záznam z prednášky kňaza Jána Buca na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

Kontemplácia | V ŠKOLE DUCHA

Záznam z prednášky kňaza Jána Buca na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

ODPOVEDE PÁPEŽA NA DUBIÁ KARDINÁLOV | vKontexte

Piati kardináli na dôchodku adresovali pápežovi päť otázok, pochybností, na ktoré im pápež František odpovedal listom z 11. júla 2023. Avšak...

Episode cover

PROSME | V ŠKOLE DUCHA

Záznam z prednášky kňaza Jána Buca na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

KRISTIANIZÁCIA SVETSKÉHO SVETA | vKONTEXTE

Ako prinášať Krista do spoločnosti, na pracovisko? Pozývame vás zamyslieť sa nad touto témou v najbližšej relácii vKontexte. Historik Franti...

Episode cover

SLOVO NA ZÁVER | SVÄTÁ OMŠA ZBLÍZKA 23

Slovo na záver

Episode cover

JASAJME | V ŠKOLE DUCHA

Záznam z prednášky kňaza Jána Buca na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

AKO SA MODLIŤ ? | V ŠKOLE DUCHA

Záznam z prednášky kňaza Jána Buca na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

ZÁVEREČNÉ OBRADY | SVÄTÁ OMŠA ZBLÍZKA 22

Záverečné obrady

Episode cover

MODLITBOVÁ SIEŤ PÁPEŽA | vKontexte

Ak by sme chceli spočítať, koľko ráz pápež František pozval veriacich k modlitbe za neho a za jeho úrad, asi by to bolo päťciferné číslo. Ro...

Episode cover

PREKONAVÁŤ STRACH ZO SMRTI | V ŠKOLE DUCHA

Záznam z prednášky kňaza Michala Zamkovského na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

SLOBODNÍ, TEDA VDAČNÍ | V ŠKOLE DUCHA

Záznam z prednášky kňaza Michala Zamkovského na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

OBETE KOMUNISTICKÉHO REŽIMU | vKontexte

V septembri si pripomíname výročie 20 rokov od poslednej návštevy sv. Jána Pavla II. na Slovensku, ale aj 10 rokov od úmrtia Silvestra Krčmé...

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +LumentkkbsACNradiovaticanaKatolicke novinySlovo