FUNDAMENTY (41) HIERARCHIA, LAICI A ZASVÄTENÝ Ž...
18.05.2016
Videné: 2664 x  | Stiahnut
Hodnotenie:
0.26 / 5

Zastavenie sa nad Katechizmom Katolíckej cirkvi s moderátorkou Janou Zlatohlávkovou. Hostia: Juraj Vittek - katolícky kňaz, Pavol Strežo - laický evanjelizátor. 

Rovnosť medzi veriacimi

„Medzi všetkými veriacimi, pre ich znovuzrodenie v Kristovi, jestvuje z hľadiska dôstojnosti a činnosti skutočná rovnosť, na základe ktorej všetci spolupracujú na budovaní Kristovho tela, každý podľa svojho postavenia a úlohy.“ (KKC 872)

Povolanie laikov

„Laici majú na základe vlastného povolania hľadať Božie kráľovstvo tak, že sa starajú o časné veci a usporadúvajú ich podľa Boha. Je teda ich osobitnou úlohou tak osvetľovať a usporadúvať všetky časné veci, s ktorými sú úzko spätí, aby sa vždy diali a zveľaďovali podľa Krista a boli na chválu Stvoriteľa a Vykupiteľa.“ (KKC 898)

Zasvätený život

„Hoci stav, ktorý sa zakladá na profesii evanjeliových rád, nie je súčasťou hierarchickej štruktúry Cirkvi, predsa nepochybne patrí k jej životu a svätosti.“ (KKC 914)

Ďalšie časti v archíve
Späť 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 Ďalšia

Hľadať v archíve

Podľa témy alebo hosťa

Podľa dátumu premiéry

Nacitavam...

Podľa názvu relácie