vKONTEXTE (92) KLIATBY V BIBLII A PREKLÍNACIE ŽA...
17.10.2017
Videné: 1479 x  | Stiahnut
Hodnotenie:
0 / 5
Prejav násilia v Biblii sa javí ako zvlášť nevhodný, ak je súčasťou modlitby alebo keď sa do Božích úst kladie kliatba nad osobou, spoločenstvom  alebo vecou. Už svätá Terézia Avilská sa v čase útokov svojich nepriateľov rada modlila: "Nech všetci hriešnici upadnú do vlastných osídiel ale ja nech cez ne prejdem."  Ako sa pozerať na tieto žalmy? Ako brať kliatbu vo Svätom písme?

Hľadať v archíve

Podľa témy alebo hosťa

Podľa dátumu premiéry

Nacitavam...

Podľa názvu relácie